OCMW Borgloon
 

 
Loonbeslag
 
 
Bij loonbeslag wordt door een schuldeiser beslag gelegd op het loon of de sociale uitkering. Loonbeslag wordt meestal uitgevoerd als de schuldenaar niet langer zijn financiële verplichtingen kan of weigert te voldoen. Het grote voordeel voor de deurwaarder en schuldeisers is dat de schuldenaar niet meer de kans krijgt zijn inkomsten te verbergen of uit te geven.

Het loonbeslag wordt door een gerechtsdeurwaarder, in opdracht van de schuldeiser, uitgevoerd.

Wettelijk is vastgesteld dat voor iedereen een beslagvrije voet geldt. Deze beslagvrije voet wordt gezien als het minimum inkomen waar de schuldenaar alle vaste lasten, zoals huur, levensonderhoud, ziektekostenverzekering, van moet betalen. Op dit bedrag kan geen beslag worden gelegd.

Naast het reguliere maandsalaris vallen ook het vakantiegeld, bonussen en een dertiende maand onder het loonbeslag.
  
Vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe grenzen voor loonbeslag en loonoverdracht. De nieuwe cijfers zijn de volgende.

Voor de beroepsinkomsten

Dit zijn de nieuwe drempelbedragen die gelden voor:
 
  • bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst
  • bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een leerovereenkomst
  • bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een statuut
  • een abonnement
  • bedragen uitgekeerd aan personen die buiten een arbeidsovereenkomst tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon
  • vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie

Inkomen uit arbeid

Tot € 1073 100% beslagvrij
Van € 1073 tot € 1153 80% beslagvrij
Van € 1153 tot € 1272 70% beslagvrij
Van € 1272 tot € 1391 60% beslagvrij
Boven € 1391 0% beslagvrij

Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 66 per kind ten laste.

Vervangingsinkomen

Tot € 1073 100% beslagvrij
Van € 1073 tot € 1153 80% beslagvrij
Van € 1153 tot € 1391 60% beslagvrij
Boven € 1391 0% beslagvrij

Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 66 per kind ten laste.

 
 
 


Printer Friendly