OCMW Borgloon
 

 
De raad voor maatschappelijk welzijn
 
 

 • Johan Feytons, Wolfstraat 25, 3840 Borgloon (OpenVLD)
 • Joël Schoofs, Nielstraat 3, 3840 Borgloon (sp.a)
 • Greet Baldewijns, Valgaarstraat 3, 3840 Borgloon ( OpenVLD)
 • Anne Maes, Kreelovenstraat 21, 3840 Borgloon (OpenVLD)
 • Ingrid Moens, Sittardstraat 35, 3840 Borgloon (sp.a)
 • Sarina Wolfs, Kleyestraat 3, 3840 Borgloon (sp.a)
 • Marie - Berte Leunen, Truierweg 31, 3840 Borgloon (N-VA)
 • An Vrancken, Padonck 6, 3840 Borgloon (sp.a)
 • Els Jansen, Tongersesteenweg 310, 3840 Borgloon (CD&V) 

Als adviserende leden , zonder stemrecht, worden toegevoegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn:

 • Burgemeester
  Danny Deneuker, Groenendaalstraat 4a, 3840 Borgloon (sp.a)
 • Algemeen directeur
  Mevrouw Vera Leemans

Voornaamste bevoegdheden:

 • Bepaalt het beleid van het OCMW
 • Stelt de reglementen vast die betrekking hebben op het beleid en op het inwendige bestuur
 • Stelt het meerjarenplan vast, het budget en de jaarrekening
 • Stelt het organogram vast, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling
 • Bevoegd voor het aanstellen en ontslaan voor personeelsleden behoudens de bevoegdheden die  overgedragen zijn aan de algemeen directeur
 • Keurt het interne controlesysteem goed
 • Omschrijft wat dagelijks personeelsbeheer inhoudt en heeft deze bevoegdheid toegewezen aan de algemeen directeur
 • Bevoegd voor overheidsopdrachten behoudens de bevoegdheden die overgedragen zijn aan de algemeen directeur
 • Stelt een systeem van klachtenbehandeling vast
 • Bevoegd voor de vaste beleggingen en het aangaan van leningen voor een periode langer dan 1 jaar
 • Sluit een afsprakennota met het managementteam

 

Vergaderdatum: Laatste woensdag van de maand om 20.00 uur.
De vergaderingen zijn openbaar en gaan door in de cafetaria van het OCMW

 

 Printer Friendly