OCMW Borgloon
 

 
Lokaal opvang initiatief

 

Het OCMW heeft een convenant afgesloten met de overheid voor de opvang van asielzoekers in een Lokaal Opvanginitiatief (LOI)
Er wordt opvang, onderdak en begeleiding geboden aan de asielzoekers die door de federale overheid toegewezen worden aan het OCMW.

De vreemdeling die opgevangen wordt binnen het LOI ontvangt geen financiële steun, enkel opvang, onderdak en begeleiding. Deze volledige kosten worden gedragen door de federale overheid en voorgefinancierd door het OCMW.

De vreemdeling ontvangt per gezin een leefgeld en de waarborg dat de kosten van dokter en apotheker, opname in een ziekenhuis betaald worden door het OCMW.
Het OCMW ontvangt voor deze opvang een zeer ruime vergoeding van de federale overheid.

De kosten van de opvang in het LOI zijn kleiner dan de opbrengsten die het OCMW hiervoor ontvangt.
Het opvanginitiatief is gelegen Tongersesteenweg 114, 3840 Borgloon.

Voor informatie of bij problemen veroorzaakt door bewoners van het LOI kan u terecht bij de volgende maatschappelijk werkers:


 Printer Friendly