OCMW Borgloon
 

 
Financiele tegemoetkomingen

 

U kan bij de sociale dienst terecht voor de aanvraag van een aantal financiële tegemoetkomingen waaronder:

  • huurwaarborg (geblokkeerd op speciaal hiervoor geopende rekening bij BELFIUS),
  • voorschotten op pensioen,
  • voorschotten op kinderbijslag,
  • voorschotten op werkloosheidsuitkeringen,
  • voorschotten op ziekte - en invaliditeitsuitkeringen,
  • voorschotten op uitkeringen van de Dienst Personen met een Handicap,
  • tussenkomst in kosten voor geneesmiddelen en ander medische kosten,
  • tussenkomst in begrafeniskosten.

Na het ondertekenen van het aanvraagregister wordt een sociaal - financieel onderzoek gedaan en dient u een aantal bewijsstukken binnen te brengen (inkomsten, uitgaven, beslissingen van diverse diensten, een vonnis…).
Daarna kan de maatschappelijk werker het verslag maken, dat u dient te ondertekenen, en kan uw dossier worden voorgelegd aan het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Dit comité neemt dan de beslissing inzake uw aanvraag en deze beslissing wordt u betekend.

Indien u aan het OCMW voorschotten vraagt of indien er een terugvorderbare steun wordt toegekend zal de maatschappelijk werker u vragen om terugvorderingsformulieren te ondertekenen. Deze formulieren worden dan aan de instantie, waar u tegoeden hebt, toegezonden zodat deze dienst de door het OCMW betaalde voorschotten of steun rechtstreeks kan terugbetalen.

Voor aanvragen van deze financiële tegemoetkomingen kan u terecht bij de volgende maatschappelijk werkers:
 

·      Chris Croes - 012 / 67 07 23 
 E - mail: chris.croes@ocmwborgloon.be  

·      Barbara Jans – 012 / 39 83 61 
 E - mail: barbara.jans@ocmwborgloon.be

·      Linda Machiels – 012 / 67.07.26 
 E - mail: linda.machiels@ocmwborgloon.be

·      Dorien Tack - 012/39.83.64
      E-mail : dorien.tack@ocmwborgloon.be
  
 
De openinguren van de sociale dienst OCMW kan u terugvinden onder de rubriek Sociaal Huis – dienstverlening A-Z – openinguren en medewerkers

 Printer Friendly