OCMW Borgloon
 

 
Leefloon

 

Indien u geen inkomen heeft of een inkomen dat lager ligt dan de volgende bedragen kan u zich wenden tot de sociale dienst om een aanvraag leefloon te doen. De bedragen van het leefloon vanaf 01/06/2017 zijn

Categorie 1 - samenwonende persoon

€ 589.82 per maand of € 7.077,84 per jaar

Categorie 2 - alleenstaande persoon € 884,74 per maand of € 10.616,88 per jaar
Categorie 3 - persoon die samenwoont met een gezin ten zijne laste € 1.179.65 per maand of € 14.155,80 per jaar

Na het ondertekenen van het aanvraagregister wordt een sociaal - financieel onderzoek gedaan en dient u een aantal bewijsstukken binnen te brengen (inkomstenbewijzen, bewijzen van uitgaven…)
Daarna kan de maatschappelijk werker het verslag maken, dat u dient te ondertekenen, en uw dossier voorleggen aan het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Dit comité neemt dan de beslissing inzake uw aanvraag en deze beslissing wordt u aangetekend overgemaakt.

Voor de personen die jonger zijn dan 25 jaar wordt, samen met hen, gezocht naar een passende tewerkstelling en/of opleiding. De wet op het leefloon heeft immers als hoofddoel de maatschappelijke integratie.

U kan bij de volgende maatschappelijk werkers terecht voor de aanvraag van het leefloon:

·      Barbara Jans – 012 / 39 83 61 
 E - mail: barbara.jans@ocmwborgloon.be

·      Dorien Tack - 012/39.83.64
      E-mail : dorien.tack@ocmwborgloon.be
 
De openinguren van de sociale dienst OCMW kan u terugvinden onder de rubriek Sociaal Huis – dienstverlening A-Z – openinguren en medewerkers

 Printer Friendly