OCMW Borgloon
 

 
Directeur instellingen
 
                                                              
                                                         Christophe Restivo
                                                         Tel OCMW : 012 / 39 83 62
                                                         E-mail : christophe.restivo@borgloon.be
 
De directeur is elke dag bereikbaar
 
van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur, op dinsdag tot 19 uur
 
Voornaamste taken
 
Is bevoegd voor de dagelijkse leiding van de instellingen (WCZ Bloesemhof en WC Avondrood) en rapporteert aan de sectorcoördinator en algemeen directeur
 
1. t.a.v. bewoners, familie en bezoekers:
   * coordineert de kennismaking, onthaal, begeleiding, zorg,...
   * Is eindverantwoordelijke in verband met de integrale kwaliteitszorg
   * Onderhoudt regelmatig contact, o.a. via de bewonersraad
 
2. t.a.v. externe personen, organisaties en instanties:
   * Behartigt de positieve imagovorming van de instellingen
   * Verstrekt informatie naar externe doelgroepen en media
   * werkt mee aan overleg in de regio en in de sector
 
3. t.a.v. alle medewerkers van de instellingen
  * Zorgt voor optimale arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen
  * adviseert de secretaris m.b.t. de uitbouw van een adequaat personeelsmanagement
 
4. t.a.v collega's van andere diensten binnen het OCMW
  * neemt initiatieven en werkt mee aan gezamenlijke projecten m.b.t. dienstverlening en samenwerking
     binnen het OCMW
 


Printer Friendly