OCMW Borgloon
 

 
Schuldoverlast

 

De doelstelling van de dienst budgetbeheer en budgetbegeleiding bestaat erin om personen die door omstandigheden in een situatie gekomen zijn waarin ze met hun inkomsten niet meer in staat zijn hun kosten te betalen helpen om hierin een oplossing te vinden.

Afhankelijk van de grootte van de schulden zijn er drie mogelijke hulpverleningsvormen:

  • budgetbegeleiding

De maatschappelijk werker helpt de cliënt met het opstellen van een budgetplanning en geeft advies. Afbetalingsplannen kunnen worden aangevraagd.  De cliënt blijft zijn eigen budget beheren en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de betalingen. Op regelmatige tijdstippen zijn er contacten tussen de cliënt en de maatschappelijk werker om de situatie te bespreken en op te volgen.

  • budgetbeheer

Het inkomen van de cliënt wordt volledig of gedeeltelijk beheerd door de sociale dienst.  De rekeningen worden betaald door de maatschappelijk werker en er wordt een leefgeld aan de cliënt toegekend. Er wordt een speciale budgetrekening geopend met daaraan gekoppeld een afnamerekening met bankkaart. Met de bankkaart kan de cliënt betalingen doen en leefgeld afhalen, zowel via de geldautomaten als via het loket. De maatschappelijk werker die het budget dient te beheren, maakt afhankelijk van de situatie afspraken met de cliënt rond de betaling van de vaste kosten, de afbetalingen van schulden en het leefgeld.

  • collectieve schuldenregeling

De collectieve schuldenregeling werd in het leven geroepen voor de situaties waarin iemand meer intresten op zijn schulden moet betalen dan dat hij maandelijks kan afbetalen.  Op deze wijze geraakt men in een situatie die het onmogelijk maakt om zijn schulden nog af te betalen.  Bij een collectieve schuldenregeling wordt er door de Voorzitter van de Arbeidsrechtbank een afbetalingsplan opgelegd dat door een schuldbemiddelaar wordt uitgevoerd. De aanstelling van een schuldbemiddelaar heeft tot gevolg dat alle lopende procedures en beslagen opgeschort worden.  De inkomsten van de cliënt worden onherroepelijk door de schuldbemiddelaar beheerd voor een periode van 5 tot 7 jaar.  In sommige gevallen kan een gedeeltelijke kwijtschelding van de schulden bekomen worden.


 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 Printer Friendly