OCMW Borgloon
 

 
Personenalarmsystemen

 

Sedert 01.01.2006 verleent het OCMW van Borgloon een tussenkomst voor personenalarmsystemen.  

Wat is een personenalarmsysteem?

Een personenalarmsysteem is een alarm dat de 'minder mobiele' persoon toelaat in zijn eigen woning te blijven wonen, met de zekerheid dat wanneer er iets gebeurt, hij geholpen wordt.  Het systeem bestaat uit een alarmknop en een ontvangtoestel dat gekoppeld is aan de telefoon.  Een druk op de knop zorgt ervoor dat het alarm in werking wordt gesteld en dat familie, vrienden of professionele hulpverleners verwittigd worden.

Aanvragen van een personenalarmsysteem

Een personenalarmsysteem kan aangevraagd worden bij uw mutualiteit of bij het Wit-Gele kruis.  Bij volgende diensten kan u terecht voor meer informatie:

  • Wit - Gele Kruis VZW, Speelhof 3, 3840 Borgloon, telefoon: 012/74.19.90
  • Christelijke mutualiteit, Nieuwstraat 1 B, 3840 Borgloon, telefoon: 012/74.17.71
  • Liberale Mutualiteit, Graaf Lodewijkplein 6, 3840 Borgloon, telefoon: 012/74.16.10
  • De Voorzorg, Papenstraat 4, 3840 Borgloon, telefoon: 012/74.49.27

Toekenningsvoorwaarden

Een forfaitaire tussenkomst van € 75,00 op jaarbasis wordt verleend op basis van een sociaal-financieel onderzoek ( raadsbeslissing 28/03/2013). Deze tussenkomst wordt toegekend aan alle personen in Borgloon die over een personenalarmsysteem beschikken en een aanvraag indienen bij het OCMW.
Een eenmalige tussenkomst van € 25,00 in de aansluitingskosten wordt verleend indien de aanvraag binnen de zestig dagen na aansluiting is ingediend bij het OCMW.
Het OCMW ondersteunt deze vorm van dienstverlening aan personen die voldoen aan volgende voorwaarden:
  • het WIGW-statuut hebben (WIGW = weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen), of OMNIO
  • een gezinsinkomen hebben dat de grens van € 16.632,81 + € 3.079,19 per persoon ten laste niet overschrijdt,
  • een bewijs van de aanvraag voor een personenalarmsysteem kunnen voorleggen,

De aanvraag bij het OCMW moet gebeuren binnen de 60 dagen na de aanvraag voor het personenalarmsysteem bij een mutualiteit of bij het Wit-Gele kruis!


De openinguren van de sociale dienst OCMW kan u terugvinden onder de rubriek Sociaal Huis – dienstverlening A-Z – openinguren en medewerkers.

 
Printer Friendly