OCMW Borgloon
 

 
Vrijwilligers

 

 

 

Vrijwilligers (M/V) gevraagd

De woon- en zorgvoorziening Bloesemhof wenst dankzij uw hulp de levenskwaliteit van haar bewoners nog te verbeteren! We bieden u de mogelijkheid om door middel van uw vrijwillige steun veel geluk te brengen bij onze bewoners.  Bent u geïnteresseerd? Aarzel dan niet om contact op te nemen en voel u vrij om vragen te stellen.

Als vrijwilliger kan u veel verschillende taken uitvoeren. U kan mensen gezelschap houden, mensen helpen, met hen gaan wandelen, de rolstoel duwen tijdens uitstappen, de animatoren begeleiden, een praatje maken, helpen bij het eten, ...
Kleine dingen kunnen het leven van onze bewoners veel aangenamer maken.

U heeft geen ervaring nodig, enkel een goede motivatie en u wordt bijgestaan door het personeel van de woon- en zorgvoorziening Bloesemhof.

Bovendien bent u verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichameljke ongevallen.

Iedereen vanaf de leeftijd van 16 jaar mag onbezoldigd vrijwilligerswerk verrichten. Onder iedereen bedoelt men ook werklozen, uitkeringsgerechtigd of niet, bruggepensioneerden, gepensioneerden, slachtoffers van  beroepsziekten en arbeidsongevallen, arbeidsongeschikten en mindervaliden(mits akkoord dokter) bijstandsgerechtigden, enz. Vrijwilligerswerk zal het recht op uitkeringen niet ontnemen. U blijft dus zonder problemen uw uitkeringen ontvangen.

U kan zelf de uren en de taken kiezen. We rekenen op gemotiveerde mensen waar we op kunnen steunen en zijn hen zeer dankbaar voor hun bijdrage.

 

Hieronder vindt u een antwoord op de meeste vragen in verband met vrijwilligerswerk voor woon- en zorgvoorziening Bloesemhof.

 Wat is vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht ten behoeve van één of meerdere personen van een groep of organisatie, die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privéverband van degene die de activiteit verricht en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, dienstencontract of statutaire aanstelling.

 Wie mag vrijwilligerswerk uitvoeren?

 •  Jongeren moeten minimum 16 jaar zijn of 16 jaar worden in het startjaar als vrijwilliger.
 • Werklozen en bruggepensioneerden mogen vrijwilligerswerk aanvatten, zonder voorafgaande aanvraag aan de  Rijksdienst Voor Arbeidsvoorzieningen, maar moeten wel aan de RVA melden dat ze met vrijwilligerswerk beginnen. De beslissingstermijn van de RVA bedraagt twee weken. Indien men twee weken na de start geen reactie krijgt van de RVA, geldt dit als een stilzwijgende toestemming op vrijwilligerswerk te verrichten.
 •  Arbeidsongschikten moeten een jaarlijkse toelating krijgen van een adviserend geneesheer. De toelating van de geneesheer van de vrijwilliger is niet voldoende.
 •  Leefloongerechtigden mogen vrijwilligerswerk verrichten op mits melding aan de dossierbeheerder van de vrijwilliger.
 •  Gepensioneerden, bejaarden met tegemoetkoming voor hulp of met een gewaarborgd inkomen en personen die van kinderbijslag genieten  mogen vrijwilligerswerk verrichten binnen het wettelijk kader.

 

Ben ik verzekerd als vrijwilliger?

 Ja, het OCMW heeft volgende verzekeringen onderschreven voor het vrijwilligerswerk.

 • Burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen rechtsbijstand, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger
 • Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten

 

Krijg ik een vergoeding van het OCMW Borgloon voor vrijwilligerswerk?

Neen, de organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten. Bij speciale gelegenheden zoals Kerstmis, Sinterklaas, … worden er wel kleine attenties zoals bloemen, snoepgoed en dergelijke in natura gegeven.

 Het OCMW Borgloon kan geen ander systeem van vergoeding combineren voor de vrijwilliger met het gekozen systeem van occasionele vergoeding in natura.

 De vrijwilliger mag, wanneer hij in andere organisaties als vrijwilliger werkt, niet in verschillende systemen van vergoeding dan bovenstaand systeem werken. 

Wie is aansprakelijk wanneer ik als vrijwilliger schade berokken aan anderen?

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt, bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

 Zijn er bepaalde wettelijke verplichtingen bij vrijwilligerswerk?

 Ja, er is onder andere de geheimhoudingsplicht.

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek betekent dit het volgende:

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank (2,48 tot 12,39 euro, dit bedrag kan in realiteit hoger liggen aangezien dit wordt vermenigvuldigd met een coefficiënt)”

Welke andere rechten of plichten heeft een vrijwilliger ten opzichte van de organisatie?

 De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de eventueel noodzakelijke uitrusting en over eventuele vorming en bijscholing.

 De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger met betrekking tot het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld en de werktijden.

Voor verdere informatie kan u terecht bij Christophe Restivo, directeur instellingen OCMW (tel. 012/39 83 62) (email: christophe.restivo@borgloon.be) en op volgende website: http://www.vrijwilligerswerk.be/

 

 

 

 

 

Vrijwilligers (M/V) gevraagd

De woon- en zorgvoorziening Bloesemhof wenst dankzij uw hulp de levenskwaliteit van haar bewoners nog te verbeteren! We bieden u de mogelijkheid om door middel van uw vrijwillige steun veel geluk te brengen bij onze bewoners.  Bent u geïnteresseerd? Aarzel dan niet om contact op te nemen en voel u vrij om vragen te stellen.

Als vrijwilliger kan u veel verschillende taken uitvoeren. U kan mensen gezelschap houden, mensen helpen, met hen gaan wandelen, de rolstoel duwen tijdens uitstappen, de animatoren begeleiden, een praatje maken, helpen bij het eten, ...
Kleine dingen kunnen het leven van onze bewoners veel aangenamer maken.

U heeft geen ervaring nodig, enkel een goede motivatie en u wordt bijgestaan door het personeel van de woon- en zorgvoorziening Bloesemhof.

Bovendien bent u verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichameljke ongevallen.

Iedereen vanaf de leeftijd van 16 jaar mag onbezoldigd vrijwilligerswerk verrichten. Onder iedereen bedoelt men ook werklozen, uitkeringsgerechtigd of niet, bruggepensioneerden, gepensioneerden, slachtoffers van  beroepsziekten en arbeidsongevallen, arbeidsongeschikten en mindervaliden(mits akkoord dokter) bijstandsgerechtigden, enz. Vrijwilligerswerk zal het recht op uitkeringen niet ontnemen. U blijft dus zonder problemen uw uitkeringen ontvangen.

U kan zelf de uren en de taken kiezen. We rekenen op gemotiveerde mensen waar we op kunnen steunen en zijn hen zeer dankbaar voor hun bijdrage.

 

Hieronder vindt u een antwoord op de meeste vragen in verband met vrijwilligerswerk voor woon- en zorgvoorziening Bloesemhof.

 Wat is vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht ten behoeve van één of meerdere personen van een groep of organisatie, die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privéverband van degene die de activiteit verricht en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, dienstencontract of statutaire aanstelling.

 Wie mag vrijwilligerswerk uitvoeren?

 •  Jongeren moeten minimum 16 jaar zijn of 16 jaar worden in het startjaar als vrijwilliger.
 • Werklozen en bruggepensioneerden mogen vrijwilligerswerk aanvatten, zonder voorafgaande aanvraag aan de  Rijksdienst Voor Arbeidsvoorzieningen, maar moeten wel aan de RVA melden dat ze met vrijwilligerswerk beginnen. De beslissingstermijn van de RVA bedraagt twee weken. Indien men twee weken na de start geen reactie krijgt van de RVA, geldt dit als een stilzwijgende toestemming op vrijwilligerswerk te verrichten.
 •  Arbeidsongschikten moeten een jaarlijkse toelating krijgen van een adviserend geneesheer. De toelating van de geneesheer van de vrijwilliger is niet voldoende.
 •  Leefloongerechtigden mogen vrijwilligerswerk verrichten op mits melding aan de dossierbeheerder van de vrijwilliger.
 •  Gepensioneerden, bejaarden met tegemoetkoming voor hulp of met een gewaarborgd inkomen en personen die van kinderbijslag genieten  mogen vrijwilligerswerk verrichten binnen het wettelijk kader.

 

Ben ik verzekerd als vrijwilliger?

 Ja, het OCMW heeft volgende verzekeringen onderschreven voor het vrijwilligerswerk.

 • Burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen rechtsbijstand, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger
 • Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten

 

Krijg ik een vergoeding van het OCMW Borgloon voor vrijwilligerswerk?

Neen, de organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten. Bij speciale gelegenheden zoals Kerstmis, Sinterklaas, … worden er wel kleine attenties zoals bloemen, snoepgoed en dergelijke in natura gegeven.

 Het OCMW Borgloon kan geen ander systeem van vergoeding combineren voor de vrijwilliger met het gekozen systeem van occasionele vergoeding in natura.

 De vrijwilliger mag, wanneer hij in andere organisaties als vrijwilliger werkt, niet in verschillende systemen van vergoeding dan bovenstaand systeem werken. 

Wie is aansprakelijk wanneer ik als vrijwilliger schade berokken aan anderen?

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt, bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

 Zijn er bepaalde wettelijke verplichtingen bij vrijwilligerswerk?

 Ja, er is onder andere de geheimhoudingsplicht.

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek betekent dit het volgende:

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank (2,48 tot 12,39 euro, dit bedrag kan in realiteit hoger liggen aangezien dit wordt vermenigvuldigd met een coefficiënt)”

Welke andere rechten of plichten heeft een vrijwilliger ten opzichte van de organisatie?

 De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de eventueel noodzakelijke uitrusting en over eventuele vorming en bijscholing.

 De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger met betrekking tot het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld en de werktijden.

Voor verdere informatie kan u terecht bij Christophe Restivo, directeur instellingen OCMW (tel. 012/39 83 62) (email: christophe.restivo@borgloon.be) en op volgende website: http://www.vrijwilligerswerk.be/

 

 

 

 

 

Vrijwilligers (M/V) gevraagd

De woon- en zorgvoorziening Bloesemhof wenst dankzij uw hulp de levenskwaliteit van haar bewoners nog te verbeteren! We bieden u de mogelijkheid om door middel van uw vrijwillige steun veel geluk te brengen bij onze bewoners.  Bent u geïnteresseerd? Aarzel dan niet om contact op te nemen en voel u vrij om vragen te stellen.

Als vrijwilliger kan u veel verschillende taken uitvoeren. U kan mensen gezelschap houden, mensen helpen, met hen gaan wandelen, de rolstoel duwen tijdens uitstappen, de animatoren begeleiden, een praatje maken, helpen bij het eten, ...
Kleine dingen kunnen het leven van onze bewoners veel aangenamer maken.

U heeft geen ervaring nodig, enkel een goede motivatie en u wordt bijgestaan door het personeel van de woon- en zorgvoorziening Bloesemhof.

Bovendien bent u verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichameljke ongevallen.

Iedereen vanaf de leeftijd van 16 jaar mag onbezoldigd vrijwilligerswerk verrichten. Onder iedereen bedoelt men ook werklozen, uitkeringsgerechtigd of niet, bruggepensioneerden, gepensioneerden, slachtoffers van  beroepsziekten en arbeidsongevallen, arbeidsongeschikten en mindervaliden(mits akkoord dokter) bijstandsgerechtigden, enz. Vrijwilligerswerk zal het recht op uitkeringen niet ontnemen. U blijft dus zonder problemen uw uitkeringen ontvangen.

U kan zelf de uren en de taken kiezen. We rekenen op gemotiveerde mensen waar we op kunnen steunen en zijn hen zeer dankbaar voor hun bijdrage.

 

Hieronder vindt u een antwoord op de meeste vragen in verband met vrijwilligerswerk voor woon- en zorgvoorziening Bloesemhof.

 Wat is vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht ten behoeve van één of meerdere personen van een groep of organisatie, die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privéverband van degene die de activiteit verricht en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, dienstencontract of statutaire aanstelling.

 Wie mag vrijwilligerswerk uitvoeren?

 •  Jongeren moeten minimum 16 jaar zijn of 16 jaar worden in het startjaar als vrijwilliger.
 • Werklozen en bruggepensioneerden mogen vrijwilligerswerk aanvatten, zonder voorafgaande aanvraag aan de  Rijksdienst Voor Arbeidsvoorzieningen, maar moeten wel aan de RVA melden dat ze met vrijwilligerswerk beginnen. De beslissingstermijn van de RVA bedraagt twee weken. Indien men twee weken na de start geen reactie krijgt van de RVA, geldt dit als een stilzwijgende toestemming op vrijwilligerswerk te verrichten.
 •  Arbeidsongschikten moeten een jaarlijkse toelating krijgen van een adviserend geneesheer. De toelating van de geneesheer van de vrijwilliger is niet voldoende.
 •  Leefloongerechtigden mogen vrijwilligerswerk verrichten op mits melding aan de dossierbeheerder van de vrijwilliger.
 •  Gepensioneerden, bejaarden met tegemoetkoming voor hulp of met een gewaarborgd inkomen en personen die van kinderbijslag genieten  mogen vrijwilligerswerk verrichten binnen het wettelijk kader.

 

Ben ik verzekerd als vrijwilliger?

 Ja, het OCMW heeft volgende verzekeringen onderschreven voor het vrijwilligerswerk.

 • Burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen rechtsbijstand, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger
 • Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten

 

Krijg ik een vergoeding van het OCMW Borgloon voor vrijwilligerswerk?

Neen, de organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten. Bij speciale gelegenheden zoals Kerstmis, Sinterklaas, … worden er wel kleine attenties zoals bloemen, snoepgoed en dergelijke in natura gegeven.

 Het OCMW Borgloon kan geen ander systeem van vergoeding combineren voor de vrijwilliger met het gekozen systeem van occasionele vergoeding in natura.

 De vrijwilliger mag, wanneer hij in andere organisaties als vrijwilliger werkt, niet in verschillende systemen van vergoeding dan bovenstaand systeem werken. 

Wie is aansprakelijk wanneer ik als vrijwilliger schade berokken aan anderen?

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt, bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

 Zijn er bepaalde wettelijke verplichtingen bij vrijwilligerswerk?

 Ja, er is onder andere de geheimhoudingsplicht.

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek betekent dit het volgende:

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank (2,48 tot 12,39 euro, dit bedrag kan in realiteit hoger liggen aangezien dit wordt vermenigvuldigd met een coefficiënt)”

Welke andere rechten of plichten heeft een vrijwilliger ten opzichte van de organisatie?

 De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de eventueel noodzakelijke uitrusting en over eventuele vorming en bijscholing.

 De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger met betrekking tot het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld en de werktijden.

Voor verdere informatie kan u terecht bij Christophe Restivo, directeur instellingen OCMW (tel. 012/39 83 62) (email: christophe.restivo@borgloon.be) en op volgende website: http://www.vrijwilligerswerk.be/

 

 

 

 

 

Vrijwilligers (M/V) gevraagd

De woon- en zorgvoorziening Bloesemhof wenst dankzij uw hulp de levenskwaliteit van haar bewoners nog te verbeteren! We bieden u de mogelijkheid om door middel van uw vrijwillige steun veel geluk te brengen bij onze bewoners.  Bent u geïnteresseerd? Aarzel dan niet om contact op te nemen en voel u vrij om vragen te stellen.

Als vrijwilliger kan u veel verschillende taken uitvoeren. U kan mensen gezelschap houden, mensen helpen, met hen gaan wandelen, de rolstoel duwen tijdens uitstappen, de animatoren begeleiden, een praatje maken, helpen bij het eten, ...
Kleine dingen kunnen het leven van onze bewoners veel aangenamer maken.

U heeft geen ervaring nodig, enkel een goede motivatie en u wordt bijgestaan door het personeel van de woon- en zorgvoorziening Bloesemhof.

Bovendien bent u verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichameljke ongevallen.

Iedereen vanaf de leeftijd van 16 jaar mag onbezoldigd vrijwilligerswerk verrichten. Onder iedereen bedoelt men ook werklozen, uitkeringsgerechtigd of niet, bruggepensioneerden, gepensioneerden, slachtoffers van  beroepsziekten en arbeidsongevallen, arbeidsongeschikten en mindervaliden(mits akkoord dokter) bijstandsgerechtigden, enz. Vrijwilligerswerk zal het recht op uitkeringen niet ontnemen. U blijft dus zonder problemen uw uitkeringen ontvangen.

U kan zelf de uren en de taken kiezen. We rekenen op gemotiveerde mensen waar we op kunnen steunen en zijn hen zeer dankbaar voor hun bijdrage.

 

Hieronder vindt u een antwoord op de meeste vragen in verband met vrijwilligerswerk voor woon- en zorgvoorziening Bloesemhof.

 Wat is vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht ten behoeve van één of meerdere personen van een groep of organisatie, die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privéverband van degene die de activiteit verricht en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, dienstencontract of statutaire aanstelling.

 Wie mag vrijwilligerswerk uitvoeren?

 •  Jongeren moeten minimum 16 jaar zijn of 16 jaar worden in het startjaar als vrijwilliger.
 • Werklozen en bruggepensioneerden mogen vrijwilligerswerk aanvatten, zonder voorafgaande aanvraag aan de  Rijksdienst Voor Arbeidsvoorzieningen, maar moeten wel aan de RVA melden dat ze met vrijwilligerswerk beginnen. De beslissingstermijn van de RVA bedraagt twee weken. Indien men twee weken na de start geen reactie krijgt van de RVA, geldt dit als een stilzwijgende toestemming op vrijwilligerswerk te verrichten.
 •  Arbeidsongschikten moeten een jaarlijkse toelating krijgen van een adviserend geneesheer. De toelating van de geneesheer van de vrijwilliger is niet voldoende.
 •  Leefloongerechtigden mogen vrijwilligerswerk verrichten op mits melding aan de dossierbeheerder van de vrijwilliger.
 •  Gepensioneerden, bejaarden met tegemoetkoming voor hulp of met een gewaarborgd inkomen en personen die van kinderbijslag genieten  mogen vrijwilligerswerk verrichten binnen het wettelijk kader.

 

Ben ik verzekerd als vrijwilliger?

 Ja, het OCMW heeft volgende verzekeringen onderschreven voor het vrijwilligerswerk.

 • Burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen rechtsbijstand, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger
 • Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten

 

Krijg ik een vergoeding van het OCMW Borgloon voor vrijwilligerswerk?

Neen, de organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten. Bij speciale gelegenheden zoals Kerstmis, Sinterklaas, … worden er wel kleine attenties zoals bloemen, snoepgoed en dergelijke in natura gegeven.

 Het OCMW Borgloon kan geen ander systeem van vergoeding combineren voor de vrijwilliger met het gekozen systeem van occasionele vergoeding in natura.

 De vrijwilliger mag, wanneer hij in andere organisaties als vrijwilliger werkt, niet in verschillende systemen van vergoeding dan bovenstaand systeem werken. 

Wie is aansprakelijk wanneer ik als vrijwilliger schade berokken aan anderen?

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt, bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

 Zijn er bepaalde wettelijke verplichtingen bij vrijwilligerswerk?

 Ja, er is onder andere de geheimhoudingsplicht.

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek betekent dit het volgende:

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank (2,48 tot 12,39 euro, dit bedrag kan in realiteit hoger liggen aangezien dit wordt vermenigvuldigd met een coefficiënt)”

Welke andere rechten of plichten heeft een vrijwilliger ten opzichte van de organisatie?

 De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de eventueel noodzakelijke uitrusting en over eventuele vorming en bijscholing.

 De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger met betrekking tot het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld en de werktijden.

Voor verdere informatie kan u terecht bij Christophe Restivo, directeur instellingen OCMW (tel. 012/39 83 62) (email: christophe.restivo@borgloon.be) en op volgende website: http://www.vrijwilligerswerk.be/

 

 Printer Friendly